Помогни на деца в неравностойно положение да се подготвят за матурите по български, английски или математика след 7. клас

Помогни на деца в неравностойно положение да се подготвят за матурите по български, английски или математика след 7. клас
31 август 2022

Нашите кампании, свързани с образование, подпомагане творческото развитие и умения на децата, бяха поети и продължени от новата ни Фондация "Дари знание", специално създадена да работи в тази област.

 

Резултати виж тук

 

Вече веднъж обединихме сили с ръководството на район “Младост” в София и с подкрепата на доброволци и дарители успяхме да зарадваме деца от квартала, лишени от родителска грижа, с подарък за 1 юни.

 

Тази инициатива е продължение на усилията на Фондация "Добро за всеки" и местната власт да бъдат подкрепени деца в неравностойно положение от района, този път – с допълнителни уроци, които техните семейства нямат финансовата възможност да си позволят.

 

Става въпрос за 24 деца, които на 15 септември започват съответно в 5., 6. и 7. клас, тоест – съвсем скоро им предстоят и матури. Тъй като обаче те имат нужда от малко допълнителна подкрепа, за да постигнат добри резултати, се търсят доброволци, които са готови да им преподават български, английски или математика.

 

Не е задължително условие да сте преподавал, но е добре да се чувствате уверен, че можете да предадете знанията си и да помогнете на децата да разберат материала по-добре.

 

Всеки одобрен кандидат ще премине и през обучение, на което ще го запознаем с материалите и ще му обясним какви са целите на обучението.

 

Ще получите и необходимите учебници и помагала и разбира се, е нужно да сте пълнолетен.

 

Помещението, учебните материали и подготовката са осигурени, от вас се иска само малко свободно време и желание да преподавате.

 

Продължаваме с подробностите:

 

- продължителността на занятията е от 1 октомври 2022 г. до 30 юни 2023 г.;

- предвидено е курсовете да се провеждат през седмицата на две смени - от 8:00 и от 14:00 ч., с продължителност от два учебни часа (по 45 мин. с една почивка между тях);

- в зависимост от свободното време на доброволците, уроците могат да се провеждат и през уикенда;

- помещенията за провеждане на часовете се намират в кв. “Младост”, в София, в близост до метростанция "Младост III".

 

Часовете в училище не винаги са достатъчни за добра подготовка за матурите, а много деца в неравностойно положение, които искат да учат, не могат да си позволят частни уроци.

 

Ето защо със знанията и инвестираното от вас време ще ги подкрепите, за да имат равен шанс с останалите.

 

 

Кандидатствайте до 26 септември 2022 г. на info@dobrozavseki.bg, като ни разкажете за себе си в няколко изречения.

 

Доброволците при желание ще получат сертификат за доброволчество.