Помогни на нуждаещи се възрастни хора и семейства с плащане на сметки за ток и купуване на лекарства

Помогни на нуждаещи се възрастни хора и семейства с плащане на сметки за ток и купуване на лекарства

Последните месеци, бяха платени сметки за ток и лекарства на над 20 пенсионери от района на Монтана и гр. София. Помогнахме и на затруднени семейства с деца, където работи само един родител или децата са отглеждани от един родител.

 

Всички касови бележки се пазят в офиса на Фондация "Добро за всеки".

 

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/195407683149574

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/181141097909566

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/167993769224299

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/166968519326824