Помогни на нуждаещи се възрастни хора с плащането на сметки за ток и купуването на лекарства

Помогни на нуждаещи се възрастни хора с плащането на сметки за ток и купуването на лекарства

Последните месеци, бяха платени сметки за ток и лекарства на над 20 пенсионери от района на Монтана и гр. София.

 

Всички касови бележки се пазят в офиса на Фондация "Добро за всеки".

 

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/181141097909566

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/167993769224299

https://www.facebook.com/dobrozavseki/posts/166968519326824