Дари прежда и игли за плетене на самотни възрастни хора в села край Перник и Монтана

Дари прежда и игли за плетене на самотни възрастни хора в села край Перник и Монтана