Дари плюшени играчки и книги за деца от бедни семейства в района на Берковица и Монтана

Дари плюшени играчки и книги за деца от бедни семейства в района на Берковица и Монтана