Купи торба с хранителни и санитарни продукти и я изпрати на нуждаещо се семейство в провинцията

През последните три месеци по кампания: "Купи торба с хранителни и санитарни продукти и я изпрати на нуждаещо се семейство в провинцията" се включиха над десет дарители, които купиха хранителни продукти и лично или чрез доставка предадоха дарението си на нуждаещи. За провинцията бяха обхванати седем души, а за София - 15.
 
Включете се в инициативата ни. Какво е нужно да направите? Обадете ни се и ние ще ви предоставим адрес. Купете хранителни и санитарни продукти и ги изпратете за своя сметка или лично ги занесете на адреса на нуждаещия се.
 
Много хора имат нужда, подкрепете ги!