Текуща кампания - Подари образование на деца

Текуща кампания - Подари образование на деца
13 март 2022

Резултати виж тук

 

Кратка обобщена информация за инициативата - отваряне на файл

 

Екипът на Фондация "Добро за всеки" e отворен за създаването на корпоративни партньорства в областта на образованието, науката и културата.

 

Фондация "Добро за всеки" организира безплатни образователни програми по: приложни изкуства, математика, български език и литература, чуждоезиково обучение, роботика и др. Заниманията са насочени към: деца от социално слаби семейства, деца лишени от родителска грижа и деца със специални образователни потребности.

 

В началото на месец Март 2022 г. Фондация "Добро за всеки" стартира благотворителна кампания в подкрепа на семейства, с деца от 7 до 12 годишна възраст - за развитие на детското творчество, креативното детско мислене и нов поглед върху ценностите на съвременния свят. Октомври месец 2022 г. продължихме и с занимания по български език, английски език и математика с ученици от 5., 6. и 7. клас. 

 

Идеята и желанието ни е да създадем подходящи места за събиране на деца, които да творят: да рисуват, да моделират, да изработват картички, да плетат и т.н.; да изучават различни науки, чужди езици и др. Смятаме, че тези инициативи ще дадат възможност на по-голяма част от децата на България да развият креативност и творческо мислене, и ще помогне на нашето общество в усилията му за възпитаване на децата в трудолюбие, хуманност и красота.

 

За реализиране на тази идея възнамеряваме да ангажираме различни преподаватели и специалисти в различни сфери на науката и културата. Инициативата ни е насочена към деца от социално слаби семейства, деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности. Намерението ни е тези образователните програми да бъдат осъществени както в големите градове, така и в по малки градове и села, където има училище.

 

Осъществяването на това начинание ще даде възможност на всяко дете, което поради финансови причини не може да посещава  занимания, но би искало да намери своето място за творчески занимания, обмен на идеи, споделяне на опит и създаване на истински дълготрайни приятелства.

 

Как можете да помогнете:

 

1. Чрез дарение на парични средства:

 

- Банкова сметка в ОББ

IBAN: BG75UBBS80021029788350
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Добро за всеки Фондация
 

- Revolut

IBAN: LT48 3250 0090 3172 6532
BIC: REVOLT21
@dobrozavseki
Титуляр: Mariana Kostova
 
- PayPal

 

Основание за превод: Подари образование на деца

 

2. Чрез дарение на учебни материали, пособия и др.
 
3. Като споделите кампанията ни в социалните мрежи.
 
-------

 

Фондация "Добро за всеки" сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.