Текуща кампания: Подари образование на деца

Текуща кампания: Подари образование на деца
13 март 2022

Нашите кампании, свързани с образование, подпомагане творческото развитие и умения на децата, бяха поети и продължени от новата ни Фондация "Дари знание", специално създадена да работи в тази област.

 

Резултати виж тук

 

Фондация "Дари знание" организира безплатни oбразователни програми по: математика, български език и литература, чуждоезиково обучение, приложни изкуства и др. Заниманията са насочени към деца от социално слаби семейства, деца лишени от родителска грижа и деца със специални образователни потребности.

 

Първата ни инициатива стартира чрез Фондация "Добро за всеки". През март 2022 година реализирахме благотворителна кампания в подкрепа на семейства с деца от 7 до 12 годишна възраст - за развитие на детското творчество, креативното детско мислене и нов поглед върху ценностите на съвременния свят. Инициативата беше за изработка на мартеници от ученици, които продадохме и събраните средства дарихме на семействата им.

 

В средата на 2022 година съвместно с район Младост в гр. София, започнахме дейност по организиране на допълнителни учебни занимания по български език, английски език и математика с ученици от 5., 6. и 7. клас, под мотото "Подари образование на деца". От началото на 2023 година инициативата ни продължи чрез Фондация "Дари знание", която регистрирахме за да разделим дейностите си, имайки предвид различната специфика на начинанията ни. Фондацията е в обществена полза и е ориентирана към образователните, културните и интелектуални потребности на децата и подрастващите.

 

През втория срок на учебната 2022/2023 година Фондация "Дари знание" продължи дейността с 76 деца от 5., 6., 7. и 9 клас по следните дисциплини: математика, български език, английски език, история, география, физика, рисуване и фотография. Центъра ни разполага с пет кабинета, библиотека и 27 преподаватели, които преподават на учениците полагайки доброволчески труд, в група и индивидуално.

 

Идеята и желанието ни е: да създадем още подходящи места, където деца ще имат възможност да творят, да изучават различни науки, чужди езици и т.н.; да ангажираме подходящи преподаватели и специалисти в различни сфери на науката и културата.

 

Инициативите са насочени към деца от социално слаби семейства, деца, лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, както и към съвместни събития за всички деца с цел изява на техните знания, творчески и спортни възможности. Намерението ни е образователните програми да бъдат осъществени не само в големите градове, а и в по-малки населени места, където има училища. И още - ние ще се постараем да подсигурим нужната техника, учебни помагала и пособия за най-нуждаещите се. Това начинание ще даде възможност на повече деца в България да намерят своето място за творчески изяви, обмен на идеи, споделяне на опит и създаване на дълготрайни приятелства.

 

Как можете да помогнете:

 

1. Чрез дарение на парични средства:

 

Банкова сметка в ОББ

IBAN: BG50UBBS80021041831350

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Фондация Дари знание

Основание за превод: Подари образование на деца

 

2. Чрез дарение на учебни материали, пособия и др.
 
3. Като споделите кампанията ни в социалните мрежи.
 
-------

 

Фондация "Добро за всеки" сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.