В принос към образованието

В средата на 2022 година ние от Фондация „Добро за всеки“, съвместно с район Младост в гр. София, започнахме дейност по организиране на допълнителни учебни занимания под мотото "Подари образование на деца". В движение се наложи да осъзнаем различната специфика на начинанието и нуждата от разделение на дейностите ни. Това доведе в началото на 2023 година да регистрираме нова фондация в обществена полза - „Дари знание“, ориентирана към образователните, културните и интелектуални потребности на децата и подрастващите. Инициативите са насочени основно към деца от социално слаби семейства, деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, както и към съвместни събития за всички деца с цел изява на техните знания, творчески и спортни възможности. Пожелаваме си успех, който ще е и успех за децата, родителите и дарителите. Всички настоящи и бъдещи каузи в принос към образованието можете да видите вече на сайта на Фондация „Дари знание“.