Често задавани въпроси (FAQ)

Каквa е дейността на www.dobrozavseki.bg?

www.dobrozavseki.bg е електронна страница на Фондация "Добро за всеки", изцяло благотворителен проект, създаден в подкрепа на хората и децата, на България.

Какви видове благотворителни каузи стартира Фондация Добро за всеки?

Фондация "Добро за всеки" организира финансови и нефинансови благотворителни кампании: финансовата кампания е с цел подпомагане, с парични средства: нуждаещи се хора, деца, организации и др.; нефинансовата кампания подпомага нуждаещи се хора, деца и организации, с: хранителни продукти, стоки за образователни, медицински, спортни и други цели.

Къде може да намерим повече информация за кампаниите/каузите, които Фондация Добро за всеки организира?

Информация за всички наши кампании можете да намерите в главното меню, секция "Кампании", а това как са приключили, в секция "Резултати"

Какво е дарителство?

Дарителството е акт на благотворителност, хуманитарна помощ или принос за дадена кауза. То може да бъде под различни форми – чрез даване на парични средства, услуги, стоки, медицински нужди и др. То е действие, чрез което се извършва безвъзмездна помощ – дарение.

Как става даряването?

Фондация "Добро за всеки" помага на нуждаещи се хора с хранителни продукти, стоки и парични средства. С тази цел фондацията организира различни благотворителни кампании:

 

1. Нефинансова кампания

- дарение на хранителни продукти, стоки и услуги за нуждаещи се възрастни хора, семейства и деца;

- дарение на консумативи и стоки за образователни, културни, спортни и други цели.

 

2. Финансова кампания:

- дарение на парична сума по банков път за някоя от каузите ни, на:

 

Банкова сметка в ОББ

IBAN: BG75UBBS80021029788350
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Фондация Добро за всеки

 

Revolut

IBAN: LT48 3250 0090 3172 6532
BIC: REVOLT21
@dobrozavseki
Тел: 0879339009
 

Основание за превод: Дарение за … (посочете наименованието на кампанията, която желаете да подкрепите). Информация за всички инициативи на фондацията, вижте в секция "Кампании"
 
------------
 
Редовно дарителство: Фондация "Добро за всеки" набира дарения на хранителни продукти, стоки и парични средства чрез кампании - дейността ни е постоянна. Всеки месец трябва наем, материали и друг тип текущи разходи. Затова може да станете редовен дарител и да подкрепяте основната дейност на организацията с посочена от вас сума, всеки месец с редовно дарение. Така помагате организацията да я има, за да помага на тези, заради чиито нужди тя съществува.

 

Дарителят може да: дарява анонимно или явно; дарява дългосрочно или еднократно; получава отчети; получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка); изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+; популяризира кампания за която дарява, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социалните мрежи и др.

 

Фондация "Добро за всеки" сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

Изисква ли се регистрация, за да направя дарение?

Не, не се изисква регистрация. Само, ако решите да закупите продукт от нашия магазин, може да се регистрирате в сайта.

Кога дарението ми стига до получателя и как да разбера, че е стигнало?

Фондация "Добро за всеки" издава протокол за направено дарение на: хранителни продукти, стоки и услуги за нуждаещи се възрастни хора, семейства и затруднени майки с малки деца; дарение на консумативи и стоки за образователни, културни, спортни и други цели. Протоколът е в два екземпляра, един за Фондацията и един за Получателя на дарение - протоколът е подписан от двете страни. Допълнително, качваме снимки във Facebook страницата ни, на хората, на които са дарени продукти, там можете да намерите и отзиви написани от тях.

 

Когато кампанията е финансова изплащането на набраните средства става в рамките на 5 работни дни, след като кампанията е приключила - по сметка на Получателя на дарението или на ръка с разписка или двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Също така е възможно даренията да бъдат превеждани директно по сметка на трета страна, след съгласие между Фондация "Добро за всеки" и Получателя на дарение или Инициатора.

 

За благотворителните кампании с образователна насоченост, договорени между Фондацията и физическо или юридическо лице, даренията се превеждат директно на физическото или юридическото лице, организатор на образователните занимания.

 

Фондация "Добро за всеки" осигурява предварителен и текущ контрол върху включените каузи. Дарителят може да получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка).

Ако каузата не успее да събере достатъчно продукти и парични средства, какво се случва?

Когато набираме хранителни продукти и стоки и те не са достатъчно, продуктите ще бъдат дарени на хората, за които кампанията е стартирана. При набиране на парични средства, юридическото или физическото лице ще получи средствата, дарени за неговата кауза, независимо, че финансовата цел не е постигната.

Какво имате в предвид, в значението на думата Партньори?

Партньори - физически или юридически лица, които даряват продукти или финансират периодично кампаниите/каузите на Фондация "Добро за всеки". Физически или юридически лице, които заедно с Фондацията организират обучения, курсове и др. в полза на нуждаещи се хора и деца.

 

Партньорите активно участват в популяризирането на кампаниите, за които даряват или сътрудничат, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социални мрежи и др.

Кой може да бъде получател на дарения чрез сайта на Фондацията?

Физически лица: всички нуждаещи се хора и деца, включително деца от социално слаби семейства, за участие в образователни програми, курсове и др.

 

Юридически лица: организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища; община; образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научно-изследователски, образователни, културни и спортни цели.

 

Търговски дружества не могат да бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на сайта на Фондацията, за да ни свързват с дарители.

 

Одобряването на Получателя на дарението (физическо или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи.

Как става одобряването на получателя на дарение?

Фондация "Добро за всеки" изисква пълна информация за всяка стартирана благотворителна инициатива, за потвърждаване на кампания и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Получателя на дарението и Инициатора. Документацията, която Фондацията получава е основа за подписването на договор между Получателя на дарение и Фондацията.

Удържате ли някакви такси?

Фондация "Добро за всеки" удържа средства от дарените от дарителите суми, с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите - разходи за управление на www.dobrozavseki.bg, разходи свързани с популяризирането на кампании/каузи, наем на складова база и офис, разходи за транспорт и доставка на дарения, заплащане на сметки, материали и др.

Каква е функцията на секция Магазин?

Купувайки продукт от онлайн магазина, вие подпомагате нашата дейност.

Как мога да направя поръчка?

Избирайки продукти, те отиват в "количката". За да ги видите и да продължите с поръчката, изберете иконата на "количката" и натиснете бутона "поръчай", тогава ще се отвори прозорец за "данни за клиента". Попълнете данните си и натиснете бутона "продължи". Финализирате поръчката си, когато натиснете бутона "поръчай".

Нужно ли е да се регистрирам за да направя поръчка в магазинa?

За да направите поръчка в магазина, не е нужно да се регистрирате. Избирайки продукти, те отиват в "количката". За да ги видите и да продължите с поръчката, изберете иконата на "количката" и натиснете бутона "поръчай", тогава ще се отвори прозорец за "данни за клиента". Попълнете данните си и натиснете бутона "продължи". Финализирате поръчката си, когато натиснете бутона "поръчай".

Защо да се регистрирам?

Правейки си регистрация в сайта на Фондация "Добро за всеки", Вие разполагате с профил, където са записани вашите данни. Тоест, когато правите отново поръчка не е необходимо да пишете пак данните си за доставка. Това спестява време и Ви улеснява при следваща поръчка.

Кой може да вижда данните ми в моя профил?

Профилът е видим само за Вас - неговият собственик и за консултант на магазина, който обработва поръчката Ви. Другите потребители на www.dobrozavseki.bg не го виждат.

Повече прочети на: Политика за защита на личните данни

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас услуги или продукти и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас