За нас

Кратка обобщена информация за Фондация "Добро за всеки" - отваряне на файл
 
Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост на нуждаещи се възрастни хора без близки роднини и с минимална пенсия; подпомагане на затруднени майки с малки деца; дарение на книжки и играчки за детски градини и домове; подновяване на библиотеки с нови книги; изграждане на компютърни кътове в библиотеки за ученици в нужда; образователни програми и др.
 
Целите на фондация "Добро за всеки" са:
- да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
- да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
- да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
- да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото и др.
 
Екип: Мариана Костова, Калин Крулев, Миглена Петрова, Валя Крулева, Румен Стоев, Светослав Иглев, Божидар Къртунов, Биляна Костова и всички дарители и доброволци, съпричастни към нашите инициативи.
Графичен дизайнер: Лора Петрова