За нас

Кратка обобщена информация за Фондация "Добро за всеки" -отваряне на файл.
 
Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора с минимална пенсия и без близки, които да поемат част от разходите им; възрастни хора, настанени в домове; затруднени майки с малки деца.
 
Целите на фондация "Добро за всеки" са:
- да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
- да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
- да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
- да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото и др.
 
Фондация "Добро за всеки" поддържа фонд, чрез който се набират и отделят средства за: купуване на хранителни продукти и стоки от първа необходимост; разходи за гориво, за доставяне на хранителни продукти в различни райони на България; плащане на куриерски услуги; плащане на сметки - ток, вода, отопление на нуждаещи се възрастни хора; закупуване на лекарства и др. Също, част от средствата се използват за: плащане на наем, на помещение, на фондацията; за консумативи, разходи за сайта www.dobrozavseki.bg и др. Може да ни подкрепите на:
 
1. Банкова сметка в ОББ
IBAN: BG75UBBS80021029788350
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Добро за всеки Фондация
Основание за превод: Дарение
 
2. Revolut
IBAN: LT48 3250 0090 3172 6532
BIC: REVOLT21
@dobrozavseki
Титуляр: Mariana Kostova
Основание за превод: Фондация Добро за всеки - Дарение
 
3. PayPal
 
 
Фондацията сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.